До складу факультету входять 8 кафедр, на яких працює 7 докторів, професорів; 32 кандидати наук, доцентів та 30 старших викладачів, асистентів.

На факультеті активно пропагується та ведеться робота, направлена на публікації в журналах, які цитуються в базах даних Scopus та WoS. Щорічно представники факультету беруть активну участь у закордонних конференціях, семінарах та виставках у ролі організаторів та учасників.

У наш час на базі факультету працює дві наукові школи – професора Тарельника В’ячеслава Борисовича та Лободи Валерія Борисовича.

Основними напрямками наукової роботи факультету є машинобудування, ефективність використання аграрної техніки, дослідження роботи рушіїв машино-тракторних агрегатів, технологічні операції з відновлення поверхонь наплавкою та електроерозійним легуванням, дослідження складу та структури твердих та газоподібних речовин.

За останні п’ять років викладачами факультету було опубліковано близько 80 статей у журналах, що входять до бази даних Scopus та WoS; отримано близько 100 патентів на винаходи та корисні моделі; узято участь у 30 держбюджетних та госпдоговірних тематиках.

План з наукової роботи на факультеті ви зможете знайти в новинах та на персональній сторінці фейсбук заступника декана з наукової роботи.

 

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до заступника декана з наукової роботи к.т.н., доцента кафедри ТСГМТТ Соларьова Олександра Олексійовича

т.0957088565    Lmcsan@i.ua, каб. 323 ІТФ.

 

Знайомство з освітнім процесом магістрів транспортних технологій 2021 н.р.

Вступну компанію подолано і з новими силами вже не абітурієнти, а здобувачі вищої освіти за ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами) приступили до навчального процесу.  Фахівці з транспортних технологій на автомобільному транспорті важливий кадровий потенціал для Сумського регіону і в цілому для держави.
01 вересня 2021 року відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Олександра Олексійовича Соларьова та заступника декана з з якості освіти, ліцензування та акредитації Олександра Володимировича Таценка зі здобувачами вищої освіти СВО «Магістр» зі спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».
Здобувачів вищої освіти було ознакомлено з особливостями даної освітньо-професійної програми, структурою  освітнього процесу, процедурою вибору освітніх компонентів за виборкового циклу, процедурою проведення анкетування і опитування щодо якості освітнього процесу та проінформовано про освітній процес за умов карантину в Сумському НАУ.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей Вимоги до оформлення тез доповідей