Спеціальність – Галузеве машинобудування (Третій (освітньо-науковий) рівень)

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2019-2020 н.р.

Рецензії на освітньо-наукову програму “Галузеве машинобудування”

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ НА 2020-2021 н.р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  НА 2019-2020 н.р. (очне)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ НА 2019-2020 н.р. (заочне)

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ОК.1 Філософія науки анотація
ОК.2 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності  анотація
ОК.3 Комунікації в науковому середовищі анотація
ОК.4 Методологія проведення наукових досліджень анотація
ОК.5 Триботехніка анотація
ОК.6 Моделювання та планування наукового експерименту анотація
ОК.7 Реєстрація прав інтелектуальної власності анотація
ОК.8 Організація і методика проведення навчальних занять анотація
ОК.9 Організація підготовки наукових публікацій анотація
ОК.10 Управління науковими проектами анотація
ОК.11 Іноземна мова за професійним спрямуванням анотація
ОК.12 Методика підготовки наукових праць іноземною мовою анотація
ОК.13 Педагогічна практика анотація
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ВК.1 Методика  та організація підготовки і написання дисертації  /Менеджмент лабораторної діяльності анотація/ анотація
ВК.2 Теорія оптимізації комплексів та систем машинОптимізація комплексів та систем машин анотація/ анотація
ВК.3 Основи досліджень якості виконання технологічних операцій / Оцінка якості  польових робіт у рослинництві анотація/ анотація
ВК.4 Моделювання та оптимізація технічних систем / Оптимальні та адаптивні системи анотація/ анотація
Запис на вибіркові дисципліни