“У СЕРПНІ БУДЕ ДОСТУПНА ДОДАТКОВА РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В СПЕЦІАЛЬНІЙ СЕСІЇ НМТ”

 

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ІЗ РАЙОНІВ, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатори набору ОС “Бакалавр” на денну форму навчання:

1. Спеціальність “Агроінженерія” – Семірненко Юрій Іванович (0997478650), usemirnenko@com.ua початковий рівень (короткий цикл), молодший бакалавр;

Семірненко Світлана (0997478650), semirnenkosv@gmail.com, бакалавр;

Зубко Владислав Миколайович (0997355585), zubkovladislav@ukr.net, механізація сільського господарства другий (магістерський) рівень вищої освіти;

Саржанов Олександр (0507380551), alexsar@i.ua, системи точного землеробства другий (магістерський) рівень вищої освіти.

На інженерно-технологічному факультеті Сумського НАУ ведеться підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія» за наступними освітніми програмами:

Зразок мотиваційного листа_

2. Спеціальність “Транспортні технології” – Соларьов Олександр Олексійович (095-7088565), solarov.oleksandr@snau.edu.ua

На інженерно-технологічному факультеті Сумського НАУ ведеться підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології» за наступними освітніми програмами:

Унікальність: Дана освітньо-професійна програма передбачає цілеспрямоване отримання знань, вивчення дисциплін практичного та теоретичного спрямування з моделюванням та обґрунтуванням транспортних технологій і систем на автомобільному транспорті, оцінки ефективності пасажирських та вантажних перевезень окремо та у змішаному режимах.

Зразок мотиваційного листа_

3.Спеціальність “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” – Чепіжний Андрій (066-362-69-72), snausymu@gmail.com, бакалавр;

Яковлєв Валерій Федорович (066-362-69-72), snausymu@gmail.com, магістр.

 

На інженерно-технологічному факультеті Сумського НАУ ведеться підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за наступними освітніми програмами:

 

– ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

– ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Зразок мотиваційного листа_

4.Спеціальність “Галузеве машинобудування”  – Коноплянченко Євгеній Владиславович  (konoplyanchenko@ukr.net);

На інженерно-технологічному факультеті Сумського НАУ ведеться підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 141 «Галузеве машинобудування» за наступною освітньою програмою:

– ОПП «Галузеве машинобудування» третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Зразок мотиваційного листа_

на заочну форму навчання:

Інженерно-технологічний факультет веде підготовку студентів заочної форми навчання за ступенями вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» із наступних спеціальностей:

– 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

– 208 «Агроінженерія»;

– 275 «Транспортні технології».

Загальна координація – Владислав Олександрович Герасименко, заступник декана з питань заочної освіти (0509264386) sunsumy@ukr.net;

Оксана Іванівна Колесниченко,  відповідальна за технічний супровід студентів заочного навчання  (0661852366):

Людмила Сергіївна Фандікова, відповідальна за технічний супровід студентів заочного навчання (0508484611).

СТРОКИ ТА УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ У 2022 РОЦІ!

Вартість навчання на інженерно-технологічному факультеті