Порядок проведення вибору та оформлення запису студентів на вивчення вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм спеціальності Інженерно-технологічноого факультету

 

З метою забезпечення виконання п.15 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору затвердженого рішенням Вченої ради СНАУ від 30.03.2015 р. на інженерно-технологічному факультеті встановлюється  алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньої програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому. Вибору підлягають окремі дисципліни навчального плану. В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році.  Вибір дисциплін здійснюється згідно «Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів» (https://snau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Положення-про-організацію-вивчення-навчальних-дисциплін-вільного-вибору-студентів.pdf).

Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється шляхом заповнення відповідної електронної анкети, яка містить інформацію про студента, групу, контактні дані та перелік обраних навчальних дисциплін. Посилання на цю анкету розміщено на цій сторінці нижче у відповідності до освітньо-професійних програм і курсів навчання.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів. Мінімальна кількість студентів для вивчення вибіркової дисципліни – 20…25 осіб. Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона розформовується, дисципліна із вибору виключається, а студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.

Із запитаннями та пропозиціями звертайтесь до деканату ІТФ, аудиторія 327м.