Методична робота інженерно-технологічного факультету є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення методичної підготовки викладачів. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальних дисциплін.

Навчально-методична рада розглядає такі питання:

На протязі 2017-2018 н.р. навчально-методичною радою інженерно-технологічного факультету було  схвалено та рекомендовано для використання в навчальному процесі методичних вказівок в кількості 108 шт.

У 2018-2019 н.р.: методичних вказівок  в кількості 71 шт.; навчальний посібник в кількості 1 шт., практикум з лабораторно-практичних занять в кількості 1 шт.