Перелік дисциплін вільного вибору студента для спеціальностей інженерно-технологічного факультету

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський рівень)

Ступінь вищої освіти: Магістр. Спеціальність: 208 «Агроінженерія»

Механізовані технології у рослинництві

Технічне обслуговування машин для рослинництва

Інженерне обґрунтування вибору енергетичних засобів в АПК

Проектування технологічних процесів у рослинництві

Машиновикористання у рослинництві

Технологія технічного обслуговування машин

Організація робіт підприємств технічного обслуговування

Технологія машинобудування в галузі

Проектування технологічних процесів технічного сервісу

Технологія ремонту машин

Апаратне забезпечення в системах точного землеробства

Машинне забезпечення в системах точного землеробства

Механізовані технології в системах точного землеробства

Проектування технологічних процесів в точному землеробстві

Програмне забезпечення в системах точного землеробства

Безпека транспортних засобів і експертиза ДТП

Теорія транспортних потоків

Міжнародна стандартизація та сертифікація систем управління

Проектування технологічних процесів на транспорті

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський рівень)

Ступінь вищої освіти: Магістр. Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Моделювання теплових і гідродинамічних процесів

Енергетичні установки

Станції та підстанції

Облік та регулювання витрат енергоносіїв і енергоресурсів

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський рівень)

Ступінь вищої освіти: Магістр Спеціальність: 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Безпека транспортних засобів і експертиза ДТП

Технічний сервіс автотранспортних засобів

Транспортно-експедиторська діяльність

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський рівень)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр. Спеціальність: 208 «Агроінженерія»

Технологія виробництва продукції тваринництва: санітарно-гігієнічні аспекти

Комп’ютерна графіка (спецкурс)

Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання

Геоінформаційні системи

Система “машина-поле”

Триботехнологія

Слюсарна та верстатна справа

Основи патентознавства

Альтернативні джерела енергії

Контрольно-вимірювальні прилади

Основи технічної творчості

Технологія машинобудування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський рівень)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр. Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Машини та обладнання АПК

Технологія виробництва с.-г. продукції

Основи стандартизації та сертифікації

Правила і безпека дорожнього руху

Основи проектування енергетичних об’єктів АПК

Основи технічної творчості

Альтернативні джерела енергії

Основи патентознавства

Оптимізація систем енергопостачання

Тепловодопостачання АПК

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський рівень)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр. Спеціальність: 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Технологія виробництва с.-г. продукції

Комп’ютерна графіка (спецкурс)

Основи стандартизації

Системи навігації та зв’язку на транспорті

Геоінформаційні системи

Слюсарна та верстатна справа

Основи патентознавства

Альтернативні джерела енергії

Контрольно-вимірювальні прилади

Основи технічної творчості

Силабуси навчальних дисциплін спеціальності 208 «Агроінженерія» освітньо-професійної програми «Системи точного землеробства» другого (магістерського) рівня.

НММ Державна атестация

Силлабус _нтелектуальна власнисть

Силлабус Апаратне забезпечення

Силлабус Використання техн_ки

Силлабус Геоинформацийни системи

Силлабус Д_лова _ноземна мова

Силлабус Економика виробництва

Силлабус Загальни основи грунтознавства

Силлабус Законодавство и право

Силлабус Инженерний менеджмент

Силлабус Информац_йн_ технолог_ї

Силлабус Машинне забезпечення

Силлабус Механизовани технологии

Силлабус Охорона праци в галузи

Силлабус Оцинка ефективности

Силлабус Педагогика

Силлабус Практика

Силлабус Програмне забезпечення

Силлабус Проектування технологичних процесив

Силлабус Системи агротехнологий

Силлабус Теория та технология наукових дослиджень

Силлабус Управлиння якистю НММ Державна атестация