СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Інженерно-технологічний факультет здійснює підготовку фахівців за ліцензованою спеціальністю «Механiзацiя та електрифікація сільського господарства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Ця спеціальність представлена двома напрямами: “Агроінженерія”  та “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

Напрями підготовки “Агроінженерія” та напрям підготовки “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” представлені такими спеціалізаціями:

 

Об’єктами професійної діяльності випускника є машинні технології й системи машин для виробництва, зберігання й транспортування продукції рослинництва й тваринництва; технології й засоби технічного обслуговування, діагностування й ремонту машин; машини, прилади й устаткування машинно-технологічних станцій і підприємств технічного сервісу; нормативно-технічна документація.

Формою професійної самореалізації є робота на підприємствах агропромислового профілю різних форм власності, що ведуть виробництво, заготівлю, зберігання й первинну переробку продукції рослинництва й тваринництва; на машинно-технологічних станціях; на підприємствах і в організаціях по обслуговуванню, монтажу, налагодженню, експлуатації й ремонту електроустаткування, енергетичних установок, контрольно-вимірювальних приладів і технічних засобів автоматики сільськогосподарського призначення; в установах з організації й керування сільськогосподарським виробництвом; консультаційних центрах менеджменту й маркетингу сільськогосподарської техніки, технологічного й електротехнічного устаткування, енергетичних установок і засобів автоматики; у науково-дослідних і проектних інститутах, проектно-конструкторських організаціях.

Дані напрями спрямовані на підготовку інженерів-енергетиків – професіоналів в галузі енергетики, готових до роботи на різних підприємствах АПК, оскільки ефективна робота будь якого сучасного підприємства неможлива без використання енергетичних установок і систем, мереж електропостачання та теплопостачання, засобів автоматизації та альтернативних джерел енергії. Перспективність спеціальності визначається також великими можливостями подальшого підвищення кваліфікації та професійного зросту.