Наша Держава активно розвиває цифровізацію всіх галузей. 
Наша Держава активно розвиває цифровізацію всіх галузей. 
Агровиробництво не є виключенням.
Наші аграрії прагнуть отримати підвищені врожаю, а для цього потрібно подолати виклики, пов’язані з розвитком культур і мінімізувати ризики при вирощуванні.
Відтак самою актуальною задачею є зібрати максимальну кількість даних з поля, зробити їх аналітику і приймати обґрунтовані операційні рішення.
Data Base, сенсори, контролери, комунікатори, програмне забезпечення, алгоритми обробки даних і багато іншого від FieldView™ та Precision_Planting в Precision_Farming_Training_Centre.
Запрошуємо всіх охочих познайомитись з технологіями майбутнього, які вже сьогодні «роблять економіку» агропідприємств, в Precision_Farming_Training_Centrе.