Випускнику! Правила вступу до магістратури!!!!

Інформація до відома вступників в магістратуру.

Вступники в магістратуру на спеціальності Агрономія, Захист і карантин рослин, Лісове господарство, Садово-паркове господарство, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва та Агроінженерія згідно з Правилами прийому в 2020 році Ви маєте можливість вступати здаючи вступний іспит з іноземної мови безпосередньо в Сумському НАУ. ЄВІ з іноземної мови, який будуть складати вступники на інші спеціальності Ви можете пройти за власним бажанням і відповідно потім не складати вступний іспит у ЗВО.

Вступники в магістратуру на спеціальності Право згідно з Правилами прийому в 2020 році для вступу в магістратуру Вам, всім без виключення, потрібно скласти ЄВІ та ЄФВВ.

Вступники в магістратуру, які закінчили бакалавратуру, на всі інші освітні програми, а саме: Економіка, Бізнес-економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування,  Менеджмент організацій і адміністрування,  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Адміністративний менеджмент,  Farm – менеджмент, Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Публічне управління та адміністрування, Регіональне управління; Право,  Геодезія та землеустрій; Технології зберігання, консервування та переробки молока, Технології зберігання, консервування та переробки мяса,  Технології харчування; Архітектура та містобудування, Будівництво та цивільна інженерія; Екологія; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті); Ветеринарна медицина, Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза повинні скласти ЄВІ з іноземної мови.

 

Вступникам в магістратуру, які вже мають диплом спеціаліста або магістра з іншого напряму можуть вступати на навчання в магістратуру (окрім спеціальності Право) на умовах комерційного договору, здаючи вступний іспит з іноземної мови в Сумському НАУ.

У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про вищу освіту» зокрема, в частині скасування обов’язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), інформуємо вступників в магістратуру, що не потрібно складати додаткове вступне випробування при вступі в магістратуру до Сумського НАУ на іншу спеціальність.

 

 

 

У зв’язку із продовженням карантину інформуємо про зміну порядку та термінів реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (далі ЄВІ/ЄФВВ).

Реєстрація розпочинається з 9.00 12 травня та закінчується о 18.00 5 червня 2020 року.

Зазнала зміни й процедура реєстрації.

Так, для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії   Сумського НАУ pk_snau@ukr.net  лист з сканованими  копіями або фотокопіями:

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові та спеціальність на яку Ви вступаєте (наприклад Матузний Олександр Петрович, Маркетинг),  а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності) (наприклад, Прошу розглянути мою заяву та зареєструвати мене для складання ЄВІ. Матузний Олександр Петрович, ідент. номер 2432109999).

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті.

Якщо в екзаменаційному листку Ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії та видається вступнику особисто.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо ж вступник не має доступу до електронних ресурсів, при умові зняття карантинних обмежень, зареєструватися для участі в ЄВІ/ЄФВВ можна в приймальній комісії, попередньо домовившись про дату і час зустрічі з представниками приймальної комісії Сумського НАУ.

При виникненні запитань стосовно реєстрації Ви можете звернутись до співробітників СНАУ:

Спеціальність ПІБ представника ПК Телефон
Харчові технології Цигура Вікторія Вікторівна 0666462506
Руденко Олеся Миколаївна 0993008504
Право Семененко Поліна Дмитрівна 0507480366
Право Сафонова Тетяна Олександрівна 0668312114
Геодезія та землеустрій Гримайло Марина Олександрівна 0997264036
Електроенергетика денна форма навчання Вольвач Тетяна Сергіївна 0663332140
Електроенергетика заочна форма навчання Фандікова Людмила Сергіївна 0508484611
Транспортні технології Колесниченко Оксана Іванівна 0661852366
Економіка, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Башлай Сергій Вікторович 0955327052
Облік і оподаткування Довжик Олена Олександрівна

 

0509675248
Ткаль Ярміла Сергіївна

 

0662365982
Фінанси, банківська справа та страхування Мельник

Марія

Іванівна

 

0682100395

 

073 Менеджмент: ОП Менеджмент організацій і адміністрування  ОП Менеджмент зовнішньоеконо-мічної  діяльності ОП Farm – менеджмент Могильна Людмила Миколаївна

(денна форма навчання)

0506980617

 

Баценко Людмила Миколаївна

(заочна форма навчання)

0508261286
Маркетинг;

 

073 Менеджмент:

ОП Логістика

Шумкова Олена Володимирівна(денна форма навчання) 0665833635

 

 

Онопрієнко Ірина Миколаївна

(заочна форма навчання)

0509375084
Публічне управління та адміністрування Регіональне управління

073 Менеджмент: ОП Адміністратив-ний менеджмент

Самойленко Тетяна Григорівна 0958974730
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Кліщова Жанна Євгенівна

 

0676884394
Ветеринарна медицина Астраханцева Олена Григорівна 0997241781
Екологія Мельник Юлія Юріївна 0668316540

 

Будівництво та цивільна інженерія (денна форма навчання) Архітектура та містобудування Писарєва Ірина Сергіївна 0662573113
Будівництво та цивільна інженерія (заочна форма навчання) Полозюк Ольга Сергіївна 0630268613

                    

або звертайтесь безпосередньо до відповідального секретаря приймальної комісії Сергієнко Віктора Олександровича тел. 0501639055.