Освітньо-професійна програма

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

1 КУРС

Із запропонованого переліку вибіркових компонент ОПП здобувач вищої освіти 1 курсу для вивчення в ІІ семестрі обирає 1 (одну) вибіркову освітню компоненту загальної підготовки та 1 (одну) вибіркову освітню компоненту професійної (фахової) підготовки

Назва навчальної дисципліни Анотація
ІІ семестр
Вибіркові компоненти загальної підготовки (ВК1)
1 Філософія науки Анотація
2 Тайм менеджмент Анотація 
3 Оцінка ефективності інженерних рішень Анотація 
4 Інтелектуальна власність Анотація 
Вибіркові компоненти професійної (фахової) підготовки (ВК2)
1 Енергетичні установки Анотація 
2 Станції та підстанції Анотація 
3 Техніка високих напруг Анотація 

 

2 КУРС

Із запропонованого переліку вибіркових компонент професійної (фахової) підготовки здобувач вищої освіти 2 курсу для вивчення в ІІІ семестрі обирає 3 (три) вибіркові освітні компоненти.

Назва навчальної дисципліни Анотація
ІІІ семестр
Вибіркові компоненти професійної (фахової) підготовки (ВК3…ВК5)
1 Моделювання теплових і гідродинамічних процесів Анотація 
2 Облік та регулювання витрат енергоносіїв та енергоресурсів Анотація 
3 Економіка та організація енергетичних підприємств Анотація
4 Інформаційні технології Анотація 
5 Методи сучасного керування технологічними процесами в енергетиці Анотація 
6 Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації Анотація 

 Запис на вивчення вибіркових компонент ОПП 

Результати вибору ОК здобувачами вищої освіти за ОПП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” набору 2021 року