Стажування викладачів на ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс».

Стажування викладачів на ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс».

Дбаючи про майбутнє аграрної освіти, та з метою подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом керівництво Сумського НАУ  спільно з керівництвом групи компанії Глобино впроваджує найбільш гнучку форму організації професійного навчання – дуальну освіту. На базі цієї наукової платформи група викладачів Сумського НАУ з 4.10 по 9.10. 2020 року прйшла стажування в компанії «Глобино», а саме в ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс». До складу команди стажорів від науковців Сумського НАУ увійшди: від біолого-технологічного факультету старший викладач кафедри «Технології кормів та годівлі тварин» Михалко Олександр Григорович, доцент кафедри «Розведення та селекції тварин та водних біоресурсів» к.с.-г.н.Рубцов Ігор Олександрович, інженерно технологічний факультет представляли   старший викладач кафедри «Енергетики та електро-технічних систем» Савойський  Олександр Юрійович та доцент кафедри  «Охорони праці та фізики» к.т.н. Василенко Ольга Олександрівна, факультет ветеринарної медицини очолювали доцент кафедри «Епізоотології та паразитології» к.вет.н. Ребенко Галина Іванівна і доцент кафедри «Акушерства та хірургії» к.вет.н. Мусієнко Юрій Володимирович. В ході стажування викладачі зустрілися з керівним складом компанії. Була проведена сумісна наукова нарада, мета якої – повне ознайомлення з Торговим домом «Глобіно», його структурою, виробничими досягненнями та планами розвитку на майбутнє. Стажування проходило по програмі «Свинарство». Науковцям Сумського НАУ показали весь свинокомплекс, до складу якого входять 8 ферм на яких працює 640 робітників. Ознайомили з повним циклом вирощування, який складається із цехів: відтворення, опоросу, дорощування, вирощування племінної молоді, утримання кнурів та лабораторії. Викладачі відвідали всі ферми та мали змоги долучитися до виробничого циклу. Виробниче стажування в майбутньому дасть змогу викладачам використовувати набуті знання для якісної підготовки магістрів та аспірантів та для розробки і виконання науково-дослідних навчально-виробничих проектів.