24 грудня 2022 року у Сумському НАУ завершився захист дипломних (магістерських) робіт здобувачів денної та заочної форм навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, що навчалися за ОПП «Системи точного землеробства» та «Механізація сільського господарства» зі спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство.

Під час захисту члени Екзаменаційної комісії уважно слухали доповіді здобувачів і задавали їм питання за темами виконаних наукових робіт.

Захист пройшов на високому рівні, здобувачі майстерно представили свої роботи, впевнено відповідали на запитання. По закінченні захисту члени Екзаменаційної комісії відзначили високий рівень підготовки нових магістрів.

З вітаннями до здобувачів вищої освіти звернувся голова екзаменаційної комісії д.т.н., професор Віталій Власовець та декан інженерно-технологічного факультету Сумського НАУ, д.т.н., професор Владислав Зубко, які побажали здобувачам наснаги, успіхів в подальшій професійній діяльності та кар’єрного зростання.

До вітань долучилися члени Екзаменаційної комісії, які також побажали подальших успіхів в роботі та наукових досягнень.

Бажаємо нашим випускникам нових величних звершень на професійній ниві, міцного здоров’я та наснаги!