Навчаємося передовому досвіду

Навчаємося передовому досвіду

СНАУ продовжує практику залучення до навчального процесу фахівців-практиків. Ось і для аспірантів 1 курсу, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування» провів лекцію старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України Шевченко Сергій Станіславович, фахівець-практик з розробки методів і засобів герметизації та вібраційної надійності відцентрових машин. Лекція була присвячена вдосконаленню конструкції насосного обладнання атомних електростанцій з метою підвищення їх продуктивності, надійності, довговічності, екологічної безпечності. Значну роль в досягнені поставленої мети відіграє система ущільнення рухомих з’єднань роторів насосів, формування заданих трибологічних показників робочих поверхонь контактуючих деталей. Лекція викликала зацікавленість не лише у здобувачів освіти, а і у науково-педагогічних працівників інженерно-технологічного факультету.