Міжнародний студентський професійний творчий конкурс “Аграрні науки та продовольство” за напрямом “Агроінженерія”

Здобувачі вищої освіти інженерно-технологічного факультету взяли участь в Міжнародному студентському професійному творчому конкурсі “Аграрні науки та продовольство” за напрямом “Агроінженерія” на базі Миколаївського НАУ (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.10.2021 р. № 1096). Конкурс проводився з метою інтеграції України у світовий освітній простір, розширення міжнародних зв’язків, виявлення та підтримки найбільш талановитих студентів, формування творчого покоління науково активної молоді в аграрній науці, конкурентоздатної на міжнародному ринку праці (https://konkurs.mnau.edu.ua/files/result-2022/nakaz-68O.pdf). Студенти конкурсу Поливаний Антон під науковим керівництвом д.т.н., доцента Зубка В.М та Наконечний Руслан під керівництвом к.е.н., доцента Мікуліної М.О. відповідно до рішення журі конкурсу студенти нашого факультету зайняли наступні призові міста: перше та третє (https://konkurs.mnau.edu.ua/files/result-2022/dodatok-nakaz-68O.pdf). З остаточними результатами та підсумками Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Аграрні науки та продовольство», які будуть затверджені наказом Міністерства освіти і науки України можно ознайомитися за посиланнями https://konkurs.mnau.edu.ua/.