Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Протокол засідання проектної групи від 14.02.2020 року

Запит про надання інформації щодо чисельності безробітних осіб, які мають освіту за спеціальністю 275 “Трансаортні технології”

Витяг з протоколу засідання кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій від 14.09.2020 року

Договори про співпрацю

1. Відомості самооцінювання ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” другого (магістерського) рівня вищої освіти.
2. Угода про участь за програмою академічної мобільності
РЕЗУЛЬТАТИ АНОНІМНОГО АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ СУМСЬКОГО НАУ