КОНОПЛЯНЧЕНКО ЄВГЕН, к.т.н., доцент

КОНОПЛЯНЧЕНКО ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Доцент кафедри технічного сервісу

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: konoplyanchenko@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4814-1796

Scopus ID: 57194868590

Web of Science ID: U-4167-2017

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ddcaek4AAAAJ&hl=ru

CV

Народився 14 травня1971 р., м. Суми, Україна

В 1993 році  закінчив Сумський фізико-технологічний інститут,  спеціальність  «Технологія машинобудування»

1994 – 1997 – навчання в аспірантурі Сумського державного університету, спеціальність «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» (без відриву від виробництва).

З 1993 року  - працював на посаді, завідувача лабораторією, молодшого наукового співробітника, асистента, доцента.

2001 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 - технологія машинобудування на  тему: «Підвищення надійності роботи складальних систем шляхом оптимізації часових технологічних ланцюгів».

Основні навчальні дисципліни: «Теорія і технологія наукових досліджень та аналіз технологічних систем», «Теорія оптимізації комплексів та систем машин», «Технологія машинобудування в галузі», «Моделювання і САПР ТП АПК», «Триботехнологія», «Оптимізація техніко-технологічних об'єктів переробної галузі», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях».

Напрям наукових досліджень: Забезпечення експлуатаційних властивостей  робочих поверхонь деталей машин екологічно чистими та енергоефективними технологіями. Розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва і реновації промислового обладнання, та прогресивні технології його реінжинірингу.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

ДБТ: 110U003140 «Розробка ресурсозберігаючих технологій реінжинірингу об'єктів машинобудування», (2010-2012 Міністерство освіти і науки України);

0116U002756 «Розробка енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей», (2016-2017 Міністерство освіти і науки України);

0118U100099 «Дослідження ресурсозберігаючих технологій формування функціональних покриттів робочих поверхонь деталей машин», (2019-2021 Міністерство освіти і науки України).

ГДТ:

12/6 «Розробка ресурсозберігаючих технологій реінжинірингу енергетичного устаткування», (2014 – 2015, НВП «Електромаш»);

21-9 «Підвищення якості ремонту газотурбінних установок спрямованим вибором ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій механоскладального виробництва», (2015 – 2017, НВП «Електромаш»);

1-9-1 «Розробка технології якості елементів торцевих імпульсних ущільнень комбінованими технологіями електроерозійного легування» (2017 – 2018,  ТРІЗ ЛТД);

31-8-3 «Розробка технології формування прироблювальних покриттів бронзових підшипників ковзання» (2018 – 2019,  ТРІЗ ЛТД).

Підвищення кваліфікації (стажування):

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Тема: Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни «Аналіз технологічних систем», 14.10.2013 – 25.10.2013, Україна

Сумський національний аграрний університет, «Школа семінар педагогічної майстерні» на тему: «Педагогічні інновації та інноваційні педагогічні технології», 06.04.2017 – 10.05.2017, Україна.

Інша Інформація: дійсний член Української технологічної академії, відповідальний редактор міжнародного журналу «Компресорне та енергетичне машинобудування».