Методична робота кафедри технічного сервісу

      

Кафедра технічного сервісу є однією із випускних кафедр інженерно-технологічного факультету. Вона  забезпечує викладання  ряду дисциплін:

п/п

 

Повна назва дисципліни

Спеціальність, для якої

читається дисципліна

1. Матеріалознавство і ТКМ МЕХ
2. Стандартизація та сертифікація техніки і  обладнання МЕХ
3.

Контрольно-вимірювальні прилади

МЕХ
4. Ремонт машин і обладнання МЕХ
5. Ремонт машин МЕХ
6. Триботехніка МЕХ
7. Технологія технічного обслуговування  машин МЕХ
8. Проектування технологіч. процесів технічного сервісу МЕХ
9. Організація робіт підприємств технічного обслуговування МЕХ
10. Основи технічної творчості МЕХ
11. Педагогіка (інженерна) МЕХ
12.

Управління якістю

МЕХ
13. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання МЕХ
14. Основи стандартизації та сертифікації ЕТЕС
15. Cпецкурс №1, №2, №3, №4, МЕХ
16.

Моделювання і САПР ТП АПК

МЕХ
17. Технічний сервіс в АПК МЕХ
18. Технологія машинобудування в галузі МЕХ
19. Технологія ремонту машин МЕХ
20. Міжнародна стандартизація ЕТЕС
21. Моделювання технологічних процесів і систем ЕТЕС
22. Теорія і технологія наукових досліджень та аналіз

технологічних систем

МЕХ
23.  Теорія оптимізації комплексів та систем машин АСП
24. Стандартизація та технічне регулювання МЕХ
25. Використання техніки в АПК МЕХ
26. Механіка матеріалів і конструкцій МЕХ
27. Опір матеріалів ПЦБ
28. Опір матеріалів  і основи теорії пружності та пластичності ПЦБ
29. Теоретична механіка МЕХ, ПЦБ
30. Кваліметрія та оптимізація показників якості ТЯСП
31. Основи стандартизації ТРТ
32. Технологія машинобудування МЕХ

 

Матеріальна база кафедри складається з таких лабораторій:

 

Найменування лабораторій

№ аудиторії площа
Кафедра технічного сервісу 316 54
Кабінет зав. кафедри 302 17
Лабораторія надійності машин 414 34
Лабораторія стандартизації, метрології та якості в АПК 416 72
Лабораторія матеріалознавства 226 36
Лабораторія формування трибопокриттів з заданими експлуатаційними властвостями 122 96
Лабораторія ТО і ремонту машин 121 96
Лабораторія газозварювання 111 24
Лабораторія ливарного виробництва 108 30
Лабораторія (опір матеріалів) 225 72

 

Всього: 531 м2

Методичні матеріали, видані за 2018-2019 навчальний рік:

 

  1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни: «Педагогіка інженерна» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форми навчання, розробленого ст.викладачем кафедри технічного сервісу Плавинською О.В.
  2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форми навчання, розробленого ст.викладачем кафедри технічного сервісу Думанчуком М.Ю.
  3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Технологія технічного обслуговування машин» для студентів 1м, спеціальності 208 «Агроінженерія», для денної та заочної форми навчання, розробленого ст.викладачем кафедри технічного сервісу, розробленого доцентом кафедри технічного сервісу Бондарев С.Г.
  4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Технічний сервіс АПК» для студентів 2 с.т., МЕХ,ТРТ, 3 курсу, спеціальності 208 «Агроінженерія» для денної та заочної форми навчання, розробленого доцентом кафедри технічного сервісу Бондарев С.Г.
  5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Опір матеріалів та основи теорії пружності і пластичності СПЦ» для студентів 3 курсу, 1 с.т. ПЦБ», для денної та заочної форми навчання, розробленого доцентом кафедри технічного сервісу Шийко О.М.
  6. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теоретична механіка» для студентів 1 курсу, спеціальності 208 «Агроінженерія» для денної та заочної форми навчання, розробленого доцентом кафедри технічного сервісу Шийко О.М.
  7. Навчально-методичний методичний комплекс з дисципліни «Управління якістю» для студентів 2м курсу, спеціальності   208 «Агроінженерія» для денної та заочної форми навчання, розробленого доцентом кафедри технічного сервісу Руденко В.П.
  8. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ремонт машин» для студентів курсу 2 м , спеціальності 208 «Агроінженерія», для денної та заочної форми навчання, розробленого доцентом кафедри технічного сервісу Яременко В.П.
  9. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» для студентів 4, 2с.т.курсу, спеціальності 208 «Агроінженерія», для денної та заочної форми навчання,  розробленого доцентом кафедри технічного сервісу Яременко В.П.