ТАРЕЛЬНИК НАТАЛІЯ, к.е.н., доцент

Е-mail: natasha-tarelnik@ukr.net

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6304-6925

Scopus ID 57195836961

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=50zarzoAAAAJ

CV

Народилась 27 березня 1986 року в м. Северодонецьк Луганської обл.,   Україна.

2003-2009 - навчання на інженерно-технологічному факультеті Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Механізація с/г», диплом з відзнакою.

2009 - навчання на факультеті менеджменту Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Адміністративний менеджмент».

2009-2012 – навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету, спеціальність  08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

З 2009 року – працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри проектування технічних систем.

2012 – обрана членом-кореспондентом Української технологічної академії по відділенню «Економіка нових технологій», з присвоєнням звання член-кореспондент.

2013 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

2015 – присвоєно вчене звання доцента кафедри проектування технічних систем.

Основні навчальні дисципліни: "Методологія наукових досліджень та оцінки ефективності рішень", «Інтелектуальна власність», «Оцінка ефективності інженерних рішень», «Економіка виробництва із застосуванням інноваційних технологій в рослинництві», «Основи економіки транспорта».

Напрям наукових досліджень:

  1. Концептуальні засади інтелектуальної власності та міжнародна стандартизація.
  2. Удосконалення технології відновлення насосного обладнання працюючого в умовах атомних та теплових електростанцій.

Держбюджетні  тематики: 

ДБТ: 0111U005218 «Розвиток страхування ризиків в аграрній сфері», (2011-2012 Міністерство освіти і науки України) – керівник ДБТ;

ГДТ: 1-9-4 «Розробка технології зміцнення металорізального інструменту» (2015 – 2016, НВП «Електромаш») – керівник ГДТ

ДБТ «Удосконалення технології утилізації відходів товарного соняшника з метою зниження техногенного навантаження на довкілля» (2016-2019, № держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ 0116U00381)

ДБТ: 0121u111512 «Розробка методів удосконалення транспортних систем та технологій перевезень в агропромисловому комплексі». Виконавець.

Термін 06.21 – 06.26.

ДБТ: 0122u000771 «Розробка нових методів поверхневого наноструктурування стальних поверхонь з прогнозованими параметрами якості, заснованих на методі електроіскрового легування». Виконавець.

Підвищення кваліфікації (стажування):

1 ТОВ «ТРІЗ», 2018рік. Тема: «Ознайомлення з прогресивними технологіями виготовлення та ремонту відповідальних деталей сучасного машинобудування»  4.06.2018-3.07.2018 р.

3.ТОВ «Нафтапродукт», 2021 рік.29.04 – 28.05. 2021 року (наказ від 28 квітня 2021 року №580-ВК).

Тема: «Оцінка ефективності інженерних рішень в транспортних технологіях».

Міжнародне стажування:

Центр лазерних технологій металів Політехніки Свентокржиської та Польської Академії Наук, м. Кельце (Польща) (160 год), 3.08.20 – 25.09.20р.р. (наказ від від 26  жовтня 2020 року, протокол №4).