СЕМІРНЕНКО СВІТЛАНА, к.т.н., доцент

Е-mail: semirnenkosv@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9304-3637

Scopus ID 57221763656

Google scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=k7K37mQAAAAJ

CV

Народилась 22 жовтня 1968 року в місті Суми, Україна.

У 1988 році з відзнакою закінчила Сумський машинобудівний технікум.

1988–1993 р. – працювала на посаді інженера науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту компресорного машинобудування.

1993–2005 р. – працювала в Сумському сільськогосподарському інституті (Сумський державний аграрний університет) інженером, викладачем,  завідуючою лабораторією інженерно–обчислювального центру факультету „Механізації сільського господарства”.

У 1997 році отримала кваліфікацію магістра за спеціальністю «Механізація сільського господарства» Сумського сільськогосподарського інституту.

У 2004 році присвоєно кваліфікацію економіст-бухгалтер як другу вищу освіту; закінчила факультет обліку та фінансів Сумського національного університету.

2005–2006 р. – працювала на посаді завідувача відділу ліцензування та акредитації Сумської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Сумський гуманітарний інститут).

З 2006 року працювала в Сумському національному агарному університеті на кафедрі проектування технічних систем асистентом,  старшим викладачем.

В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека» на тему «Зниження техногенного навантаження на довкілля за рахунок удосконалення технології утилізації біомаси».

З 2014 року працюю на посаді доцента кафедри проектування технічних систем.

Основні навчальні дисципліни: Теорія механізмів і машин, Організація та управління навантажувально-розвантажувальними роботами, Основи охорони праці та екології (основи екології).

Напрям наукових досліджень: Зниження техногенного навантаження на довкілля за рахунок удосконалення технологій утилізації рослинних відходів АПК.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

ДБТ “Удосконалення технології утилізації рослинних відходів сільськогосподарського виробництва“ 0120U100885 (01.2020р.-12.2023р.).

Підвищення кваліфікації: НУБіП ННІ неперервної освіти і туризму. Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/010272-19. Реєстр. № 10272 від 02.10.2019 р.