РЕБРІЙ АЛЛА, старший викладач

Е-mail: rebrii@ukr.net

Scopus ID 57222322020

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3467-2353

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=L-7baoYAAAAJ&hl=uk&authuser=1

CV

Народилась в 1966 році в м. Полтава, Україна

1983-1988 р. – навчання в Полтавському інженерно-будівельному інституті, спеціальність інженер-будівельник.

1988-1990 р. - працювала інженером у Полтавському інженерно-будівельному інституті на кафедрі «Архітектура сільського господарства».

1991 р. -  працювала на посаді асистента кафедри  «Будівельні конструкції»  Сумського сільськогосподарського інституту.

У 1999 році вступила до аспірантури Сумського національного аграрного університету. Працювала над дисертацією по темі: «Напружено-деформований стан просторового покриття у формі трактрисоїда обертання».

З 2000 року - працюю старшим викладачем кафедри «Проектування технічних систем».

Основні навчальні дисципліни: «Інженерна графіка»,  «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Нарисна геометрія».

Напрям наукових досліджень: Удосконалення методики викладання графічних дисциплін для студентів технічних спеціальностей аграрних закладів вищої освіти.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

ДБТ «Удосконалення технології утилізації відходів товарного соняшника з метою зниження техногенного навантаження на довкілля» (2016-2019, № держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ 0116U003581)

Підвищення кваліфікації (стажування): Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти (02.06.2015-12.06.2015)