АЛФЬОРОВ ОЛЕКСІЙ, д.т.н., професор

АЛФЬОРОВ ОЛЕКСІЙ (ПРОФЕСОР КАФЕДРИ)

Д.т.н., професор

Е-Mail: alfogor@i.ua

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0357-3141

Народився 2 квітня 1982 р. в м. Харків.

В 2003 р. отримав рівень вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки «Інженерна механіка» в Харківському державному технічному університеті сільського господарства;

В 2004 р. отримав рівень вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» в Харківському державному технічному університеті сільського господарства;

Після закінчення університету працював інженером – конструктором І категорії в організації з оснащення тваринницьких ферм ЧП«Ферммаш», м. Харків.

2005-2007 рр. Навчання в аспірантурі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;

2008 р. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Підвищення надійності та обґрунтування параметрів водокільцевих вакуумних насосів доїльних агрегатів» за спеціальністю: 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;

2007 – 2009 рр. Асистент кафедри міцності та надійності машин Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2009 – 2017 рр. Доцент кафедри надійності, міцності та технічного сервісу машин Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2008 – 2010 рр. Заступник декана факультету технічного сервісу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2010 – 2017 рр. Заступник директора навчально-наукового інституту технічного сервісу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2014 – 2017 рр. Навчання в докторантурі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;

2017 – 2020 рр. Проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2019 р. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Наукове забезпечення працездатності та прогнозування надійності грунтообробних агрегатів з коливальними робочими органами».за спеціальністю: 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;

2020 – 2021 рр. Професор кафедри надійності, міцності та технічного сервісу машин Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2021 р. Проректор з науково-педагогічної роботи Державного біотехнологічного університету м. Харків.

2022 р. Професор кафедри надійності та міцності машин і споруд Державного біотехнологічного університету м. Харків.

З вересня 2022 р. Професор кафедри «Проектування технічних систем» Сумського національного аграрного університету.

Напрям наукових досліджень: Аналіз, прогнозування та керування надійністю машин

За період науково-педагогічної діяльності одноосібно та в співавторстві опубліковано більше  110 публікацій наукового і науково-методичного характеру, зокрема  2 монографій (одна з яких опублікована видавництвом Springer Nature Switzerland AG 2020), 2 навчальних посібників,  2 галузевих стандартів, 3 патентів України на корисну модель.

2016 - 2021 рр. член експертної ради МОН щодо проведення експертиз проектів що подані на Конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених.

З 2020 р. Член-кореспондент Академії прикладних наук України.

Нагороджений: Подяка Міністерства освіти і науки України (2018р. та 2021 р.), Грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.), Грамота Харківської обласної ради (2018 р.) Диплом Національного олімпійського комітету (2018р.), Подяка Харківської обласної ради (2015 р.), Подяка міністерства аграрної політики та продовольства України (2012 р. ), Подяки та Грамоти ХНТУСГ.