Олексій КАЛНАГУЗ, старший викладач

Калнагуз Олексій Миколайович,

старший викладач кафедри агроінжинірингу

E-mail: fakyltet-mex@ukr.net

ORCID: перейти

Scopus: перейти

Goggle Scholar: перейти

Укрпатент: перейти

CV: завантажити

Освіта:

1999 рік закінчив Охтирський технікум механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю “Механізація сільського господарства” і здобув кваліфікацію техніка-механіка.

1999-2001 р. Сумський національний аграрний університет (СНАУ), отримав базову вищу освіту за напрямком “Механізація та електрифікація сільського господарства” та здобув кваліфікацію бакалавра інженера-механіка.

2001-2002 р. СНАУ отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Механізація сільського господарства” та здобув кваліфікацію інженера-механіка, магістра.

З 2002 р. асистент кафедри “Трактори та сільськогосподарські машини”.

З 2005 р. по 2009 р. навчався в аспірантурі Сумського національного аграрного університету.

З 2008 року і по цей час спрацюю старшим викладачем на кафедрі  “Агроінжинірингу”.

Основний напрям наукових досліджень: 1. Дослідження механіко-технологічних властивостей сільськогосподарських матеріалів, які використовуються в процесі вибору і обґрунтування параметрів та режимів роботи машин. 2. Дослідження кінематики криволінійного руху польових агрегатів зі всіма керованими колесами.

Наукові публікації:

Автор понад 50 наукових праць. Основні праці:

  1. Аналіз кінематики руху польових агрегатів зі всіма керованими колесами. Довжик М. Я., Сіренко Ю. В., & Калнагуз О. М. (2022). Вісник Сумського НАУ. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів, (2(48), 14-20. https://doi.org/10.32845/msnau.2022.2.3.
  2. Stechyshyn M.S., Skyba М.E., Stechyshyna N.М., Kalnaguz О.М. et al. Physicochemical Properties of Carbonitrided KhVG Steel. Mater Sci 56, 837–842 (2021). https://doi.org/10.1007/s11003-021-00502-9
  3. Combined Electrospark Running-in Coatings of Bronze Parts. Part 3. Tribological Properties. O. P. Gaponova, V. B. Tarelnyk, V. S. Martsynkovskyy, Ie. V. Konoplianchenko, V. I. Melnyk, V. M. Vlasovets, G. V. Kirik, N. V. Tarelnyk, and A. N. Kalnaguz, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 10: 1325—1334 (2021) (in Ukrainian)
  4. Curvilinear movement of a four-wheel machine using a satellite navigation system. Dovzhik, M., Kalnaguz, A., & Sirenko, Yu.(2020). . Scientific Horizons,7(92),126-135..
  5. Tat’yanchenko B.Y., Dovzhik M.Y., Kalnaguz A.N. The travel of the brahistrochronе. Mechanization and Electrification of Agriculture. 2018; (51):274-281.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

– ДБТ.  «Розробка і впровадження екологобезпечних, енергоощадних технічних засобів та методів експлуатації в умовах зони лісостепу України». ДБТ 0113U008229. (ЕТАП 3. «Обґрунтування машин для внесення добрив та енергозбереження при подрібненні та сушінні зерна». (термін виконання 01.12.2014 р. – 01.12.2015 р.). (01.12.13 рік – 01.12.18 рік. Міністерство освіти і науки України);

– ДБТ.  Удосконалення технологічного процесу та технічних засобів для виробництва та переробки аграрної продукції. Етап 3. Розробка, впровадження, дослідження робочого органу машини для внесення органічних добрив її кінематика і динаміка руху та експлуаційний вплив на процес ущільнення ґрунту. / № ДР 0119U103235. Дата реєстрації 17.10.2019-12.2023.

– MINI GRANTS at SSU, DSAEU, BTNAU, SNAU  and KNAU. Call for Grants Application Grants for young researchers and students. In the framework of the Czech Republic Development Cooperation project: “Interuniversity cooperation as a tool for enhancement of quality of selected universities in Ukraine” 2019-2021. Project title: Soil Tillage and Probiotics for Sustainable Agriculture (STILL for US).

Методична робота:

Співавтор 7 практикумів затверджених вченою (методичною) радою Сумського НАУ:

2011 р. «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів”;

2014 р. «Сільськогосподарські машини» Частина 1. “Машини для сівби і садіння сільськогосподарських культур”;

2015 р. «Сільськогосподарські машини» Частина 2. “Машини для основного та поверхневого обробітків ґрунту”;

2019 р. «Сільськогосподарські машини» Частина 4. “Машини для внесення добрив. Машин для захисту рослин від шкідників і хвороб”;

2020 р. «Сільськогосподарські машини» Частина 5. “Машини для збирання коренеплодів та овочів”;

2021 р. «Сільськогосподарські машини» Частина 6. “Машини для прядильних культур. Меліоративні машини”;

2022 р. «Сільськогосподарська техніка».

Співавтор 30 Методичних вказівок щодо виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт.

Підвищення кваліфікації (стажування):

  1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, (13.09.2010 – 24.09.2010 рік). «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі». Свідоцтво 12СПК 666152.
  2. Сумський НАУ, (13.10.2010 – 28.01.2011 рік). «Розроблення дистанційних курсів в системі Moodle». Свідоцтво 12СПК 648604.
  3. Національний університет біоресурсів і природокористування України, НВІ післядипломної освіти. Свідоцтво 12 СПВ № 17851207 від 12.06.2015 р., тема: «Впровадження інтерактивних технологій навчання в навчальних процесах вищої школи при викладанні дисципліни».
  4. Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН. (Наказ СНАУ №1780-ВК, від 3 грудня 2020 року) Тема «Новітні енергозберігаючі системи обробітку ґрунту в сівозмінах, застосування способів основного обробітку ґрунту та удобрення польових культур» (1.12.2020 – 30.12.2020 рік). (180 годин).
  5. Міжнародному практичне стажування в Польщі у рамках проекту «Innovative approach in technical sciences: current state and development prospects». Faculty of engineering management bialystok university of technology (17.05.2021-25.06.2021). (180 годин).

Досягнення у професійній діяльності згідно пункту 38 Ліцензійних умов:

1), 2), 3), 4), 8), 12), 14).