Кирило СИРОВИЦЬКИЙ, заступник декана з навчальної роботи

Кирило СИРОВИЦЬКИЙ, старший викладач

E-mail: gaver89@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0250-8994

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZNlN5MwAAAAJ&hl=uk

Web of Science ID: G-7105-2017

2006-2009 – навчання на механіко-технологічному факультеті Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», диплом бакалавра;

2009-2011 – навчання на факультеті мехатроніки та систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Механізація сільського господарства», диплом магістра;

2011-2014 – навчання в аспірантурі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;

2011-2021 – працював на посадах лаборанта, спеціаліста з комп’ютеризації, асистента, старшого викладача кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2015-2021 – заступник директора навчально-наукового інституту мехатроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2018-2019 – навчання на факультеті мехатроніки та систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Агрономія», диплом магістра з відзнакою;

2021 по серпень 2022 – старший викладач кафедри оптимізації технологічних систем в рослинництві Державного біотехнологічного університету;

З вересня 2022 по теперішній час – старший викладач кафедри агроінжинірингу інженерно-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету;

З вересня 2022 по теперішній час – перший заступник декана інженерно-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету.

Основні навчальні дисципліни:

«Експлуатація машин і обладнання» «Трактори і автомобілі», «Інформаційне забезпечення сільськогосподарського виробництва», «Первинна переробка і доробка продукції рослинництва».

Напрям наукових досліджень:

«Оптимізація використання комплексів машин і агрегатів в рослинництві»; «Моделювання використання МТА при вирощуванні продукції рослинництва».

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

ДБТ «Підвищення продовольчої безпеки з розробкою конкурентоспроможних технологій одержання якісного насіння з поліпшеним біопотенціалом» (2021-2023 рр. Міністерство освіти і науки України. Обсяг фінансування - 1,46 млн. грн.).