Вітаємо з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Думанчука Михайла Юрійовича!

Колектив інженерно-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету щиро вітає Думанчука Михайла Юрійовича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.08 – “Технологія машинобудування”, що відбувся 13.05.2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.12, що діє при національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”.

Науковий керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри “Технічний сервіс” Тарельник В’ячеслав Борисович.

Бажаємо подальших творчих успіхів та звершень.