Освітньо-професійна програма

«Системи точного землеробства»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

1 КУРС

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки здобувач вищої освіти 1 курсу для вивчення в ІІ семестрі обирає 3 (три) вибіркові освітні компоненти.

 

Назва вибіркової освітньої компоненти Анотація
ІІ семестр
Вибіркові компоненти професійної (фахової) підготовки (ВК2…ВК4)
1 Програмне забезпечення в системах точного землеробства Анотація
2 Механізовані технології в системах точного землеробства Анотація
3 Система якості виконання технологічних процесів в точному землеробстві Анотація
4 Проектування технологічних процесів в точному землеробстві Анотація
5 Сервіс та налагоджування обладнання для точного землеробства Анотація
6 Технічний сервіс машин для АПК Анотація

 2 КУРС

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх  компонент ОПП здобувач вищої освіти 2 курсу для вивчення в ІІІ семестрі обирає 1 (одну) вибіркову освітню компоненту загальної підготовки та  1 (одну) вибіркову освітню компоненту професійної (фахової) підготовки

 

Назва вибіркової освітньої компоненти Анотація
ІІІ семестр
Вибіркові компоненти загальної підготовки (ВК1)
1 Філософія науки Анотація
2 Тайм менеджмент Анотація
3 Оцінка ефективності інженерних рішень Анотація
Вибіркові компоненти професійної (фахової) підготовки (ВК5)
1 Використання техніки в АПК Анотація
2 Мехатронні системи техніки Анотація

 Запис на вивчення вибіркових компонент ОПП