Секції щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Інженерно-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету

Секції щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Інженерно-технологічного факультету

Сумського національного аграрного університету

 

Секції щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Інженерно-технологічного факультету

Сумського національного аграрного університету

29 квітня на Інженерно-технологічному факультеті відбулася щорічна науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету присвячена 45-річчю від дня заснування вишу.

На заході було представлено 8 доповідей на актуальні на сьогоднішній день теми. Приємним було те, що серед доповідачів половина – це молоді вчені, аспіранти та асистенти, які активно працюють у науковому напрямі.

Упевнені, що подібні заходи стануть суттєвим підґрунтям для наукової роботи молодих вчених, результати якої ми побачимо в найближчому майбутньому.

ПРОГРАМА

  1. Комбінована система виробництва електричної енергії з використанням кількох альтернативних джерел, аспірант Юрченко О.Ю.
  2. Залежність енергетичних показників транспортних засобів при перевезенні зерна від комбайнів в різних умовах використання, к.т.н., доцент Барабаш Г.І.
  3. Якість аграрних підприємств – основа досягнень сталого успіху, к.т.н., доцент Руденко В.П.
  4. Розробка ваг для руйнування бобів сої, ст.викладач Саєнко А.В.
  5. Визначення механіко-технологічних властивостей сої, ст.викладач Плавинський В.І.
  6. Ефективність використання комп’ютерного моделювання в аграрному виробництві, асистент Шелест М.С.
  7. Моделювання кочення жорсткого циліндра по поверхні ґрунту, ст.викладач Соколік С.П.
  8. Методологічна основа створення засобів інженерної екології, к.т.н., доцент Семірненко С.Л.