Поздоровляємо з захистом докторської дисертації!

Поздоровляємо з захистом докторської дисертації!

 

19 червня 2020р. в спеціалізованій вченій раді Д 55.051.04 в Сумському державному університеті відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук по спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека Радіоновим О.В., директором ТОВ НВВП «Ферогідродинаміка», м. Миколаїв. Тема дисертації: «Наукові та прикладні основи магніторідинної герметизації, що забезпечує екологічну безпеку шкідливих виробництв».  Робота була виконана на кафедрі технічного сервісу СНАУ. Науковий консультант  – д.т.н., професор Тарельник В.Б. Поздоровляємо з успішним захистом докторанта та його наукового консультанта! Бажаємо скорішого проходження подальших етапів!