ПЕРШІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МАГІСТРАНТА ІЗ КИТАЮ

ПЕРШІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МАГІСТРАНТА ІЗ КИТАЮ

 

10 грудня 2019 року на кафедрі «Енергетика та електротехнічні системи» був заслуханий звіт майбутнього магістра із КНР Жен Цзюіньзяна про дослідження вакуумних насосів по типу «Орбітрон».

Робота виконана в міжуніверситетській лабораторії електронно-вакуумної техніки під керівництвом професора Лободи В.Б. Її результати спрямовані на вдосконалення методик масспектрометрії і дослідницького обладнання для вивчення різноманітних характеристик сільськогосподарської сировини та продуктів харчування. Результати досліджень із цього напрямку знайшли відображення в публікації, що увійшла в наукометричну базу  Scopus.

Доповідь Жена була з інтересом вислухана авторитетною аудторією, автор дав вичерпні відповіді на поставлені питання.

Подальших успіхів молодому вченому!