Відповідно до наказу Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти №1327-Е на Інжененрно-технологічному факультеті відбудеться акредитація зі спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті).
Призначена експертна група у складі:
Рославцев Дмитро Миколайович (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова) – керівник групи;
Турпак Сергій Миколайович (Національний університет “Запорізька політехніка);
Могилевський Олексій Сергійович (Державний вищий навчальний заклад “Криворізький національний університет”, здобувач вищої освіти).
Програма заходу та наказ додається.