МІКУЛІНА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, заступник декана з виховної роботи

E-mail:marinamikulina1@ukr.net

ScopusID: www.scopus/home.uri

ResearchrID: W-6817-2018

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6918-5192

Народилася 07.01.1978 року в місті Дрезден. Німеччина.

1993-1996 - навчання в Сумському комерційному технікумі, спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит».

1996-2001 - навчання на економічному факультеті Сумського державного аграрного університету, спеціальність «Облік і аудит», диплом з відзнакою.

2001-2004 – навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Економіка».

З 2004 року –працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри фінансів та кафедри експлуатації техніки.

2008 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.08 – фінанси, банківська справи та страхування на тему «Фінансова безпека розвитку сільськогосподарських формувань».

2016-2018 - навчання на інженерно-технологічному факультеті Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Агроінженерія».

Основні навчальні дисципліни: Управління ланцюгами поставок, запасами і логістичними центрами; геоінформаційні системи; вантажознавство, дослідження операцій у транспортних системах, моделювання транспортних процесів; інформаційні системи та технології.

Напрям наукових досліджень: Дослідження питань раціонального використання автомобільного транспорту з використанням інформаційних систем та технологій.

Держбюджетні тематики: 1. (№ держ. реєстру:  0115U001338 Укр ІНТЕІ) „Інформаційне забезпечення технологій та обґрунтування технічних засобів для механізованих технологічних процесів в агропромисловому виробництві”.

2. ДБТ 0121U111512.  Розробка методів удосконалення транспортних систем та технологій перевезень в агропромисловому комплексі. 06.2021-06.2026.

Підвищення кваліфікації (стажування): 1. Сумське відділення управління виконавчої дирекції ФСС України в Сумській області ( м. Суми з 02.01.2018-30.01.2018 року).

2. ТОВ «Нафтапродукт» м. Лебедин, термін стажування 29.04 – 29.05. 2021 року (наказ від 28 квітня 2021 року №580-ВК), Тема: «Роль складської інфраструктури в логістичній діяльності підприємства»