Марина МІКУЛІНА, заступник декана з організаційної та виховної роботи

Доцент кафедри транспортних
Кандидат економічних наук

E-mail:maryna.mikulina@snau.edu.ua

ScopusID: 57215001313

ResearchrID: W-6817-2018

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6918-5192

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=EguPPu4AAAAJ&hl=uk

CV - Mikulina 

Народилася 07.01.1978 року в місті Дрезден. Німеччина.

1993-1996 - навчання в Сумському комерційному технікумі, спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит».

1996-2001 - навчання на економічному факультеті Сумського державного аграрного університету, спеціальність «Облік і аудит», диплом з відзнакою.

2001-2004 – навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Економіка».

З 2004 року –працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри фінансів, кафедри експлуатації техніки та кафедри транспортних технологій.

2008 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.08 – фінанси, банківська справи та страхування на тему «Фінансова безпека розвитку сільськогосподарських формувань».

2016-2018 - навчання на інженерно-технологічному факультеті Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Агроінженерія», в 2022 році поступила на навчання на інженерно-технологічний факультет Сумського національного аграрного університету за спеціальністю «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

В 2019 році отримано сертифікат на володіння англійської мови на рівні В2

З 2022 року доцент кафедри транспортних технологій.

Основні навчальні дисципліни: Управління ланцюгами поставок, запасами і логістичними центрами; транспортна логістика; геоінформаційні системи; інформаційні системи та технології; економіка, організація та управління аграрного виробництва.

Напрям наукових досліджень: Дослідження питань раціонального використання автомобільного транспорту з використанням інформаційних систем та технологій.

Держбюджетні тематики: 1. (№ держ. реєстру:  0115U001338 Укр ІНТЕІ) „Інформаційне забезпечення технологій та обґрунтування технічних засобів для механізованих технологічних процесів в агропромисловому виробництві”.

  1. ДБТ0121U111512.  Розробка методів удосконалення транспортних систем та технологій перевезень в агропромисловому комплексі. 06.2021-06.2026.

Грантова  тематика: Виконавець міжнародного проекту «Підтримка потенціалу молодих університетів в освіті, науково-дослідній та науковій діяльності в Україні» (Чеський університет природничих наук, СумДУ, СНАУ, БТНАУ) 2019 р. м. Прага, Чеська Республіка"

Підвищення кваліфікації (стажування): 1. "Міжнародне стажування - підвищення кваліфікації: Політехніка Свентокржинська (м. Кельце, Польща), Центр лазерних технологій, 03.08.2020-25.09.2020 р. Свідоцтво № СLТМ-2020/007 від 28.09.2020 року".

  1. ТОВ «Нафтапродукт» м. Лебедин, термін стажування 29.04 – 29.05. 2021 року (наказ від 28 квітня 2021 року №580-ВК), Тема: «Роль складської інфраструктури в логістичній діяльності підприємства»
  2. ТОВ "КРАСНОКОЛЯДИНСЬКЕ", с. Красний Колядин, Чернігівської області  термін стажування 01.08 – 01.09. 2022 року (наказ від 21.07. 2022 року №835/ВК/тр). ТЕМА:  Удосконалення професійної підготовки із спеціальності 208 «Агроінженерія» шляхом поглиблення й розширення професійних знань, умінь і навичок стосовно раціональної організації управління і ведення  сільськогосподарського виробництва на засадах економічної ефективності, отримання фахових компетентностей та набуття науково-професійного досвіду в умовах сучасних виробничих агропромислових підприємств та формувань".

Інша інформація: заступник декана з організаційної та виховної роботи інженерно-технологічного факультету.