Владислав ГЕРАСИМЕНКО, заступник декана з питань заочної освіти

ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕРАСИМЕНКО

Доцент кафедри вищої математики

Кандидат фіз.-мат. наук, доцент

E-mail: Vladzaoch@ukr.net

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5875-8517

Scopus ID: 57195836869

Web of Science ID:  Х -2668-2018

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WQYV5nYAAAAJ

 Народився 12 квітня 1976 р., с.м.т. Васильківка, Дніпропетровської обл. Україна

В 1998 році  закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка.,  спеціальність  «Математика і фізика».

З 1998 р. по 2001р.   навчався у аспірантурі на кафедрі «Математичної фізики» Сумського державного  університету.

З 2001р. по 2007р.  працював на кафедрі «Вищої математики» Сумського національного аграрного університету на посаді старшого викладача.

У 2008р. отримав  науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності «Математичний аналіз».

З 2008 р. і по теперішній час працюю на кафедрі вищої математики Сумського національного аграрного університету на посаді доцента.

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики.

2008 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на  тему: «Узагальненні представлення субгармонійних функцій».

Основні навчальні дисципліни: «Вища математика», «Теорія ймовірностей  та математична статистика».

Напрям наукових досліджень: Забезпечення експлуатаційних властивостей  робочих поверхонь деталей машин екологічно чистими та енергоефективними технологіями. Розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва і реновації промислового обладнання, та прогресивні технології його реінжинірингу.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

ДБТ:

0118U100099 «Дослідження ресурсозберігаючих технологій формування функціональних покриттів робочих поверхонь деталей машин», (2019-2021 Міністерство освіти і науки України).

ГДТ:

12/6 «Розробка ресурсозберігаючих технологій реінжинірингу енергетичного устаткування», (2014 – 2015, НВП «Електромаш»);

21-9 «Підвищення якості ремонту газотурбінних установок спрямованим вибором ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій механоскладального виробництва», (2015 – 2017, НВП «Електромаш»);

Підвищення кваліфікації (стажування):

Сумський Державний Університет,

Тема: Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни «Вища математика», 21.12.2016 – 21.01.2017, Україна.