Складання заліку з переддипломної практики здобувачів ОП «Системи точного землеробства»

Згідно графіка навчального процесу сьогодні, 29 квітня 2024 року, відбувся захист звітів з переддипломної практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Системи точного землеробства» спеціальності 208 Агроінженерія. Захід було проведено у змішаному режимі.

На початку з вітальним словом виступив Декан інженерно-технологічного факультету, професор Владислав ЗУБКО, який наголосив на важливості практичної підготовки та набуття програмних результатів навчання та побажав якнайбільше отриманих знань і умінь вкласти у майбутню кваліфікаційну роботу. Завідувач випускової кафедри агроінжинірингу, професор Михайло ШУЛЯК підкреслив актуальність освітньої програми та спеціальності загалом.

Комісія у складі Кирила СИРОВИЦЬКОГО, Андрія ЧЕПІЖНОГО та Фаріди ХАРЧЕНКО, згідно наказу, заслухала доповіді здобувачів груп СТЗ 2301-1 ВН та СТЗ 2301-2 ВН.

Доповіді були змістовні, чіткі та підкріплені відповідними доказами. Після закінчення роботи комісії було оголошено оцінки здобувачам.