Удосконалення освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія» ОС молодший бакалавр

Удосконалення освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія» ОС молодший бакалавр

16 листопада відбулася робоча зустріч адміністрації, гаранта ОП  208 «Агроінженерія» та науково-педагогічними працівниками. Ключовими питаннями зустрічі були: перспективи розвитку освітньої програми «Агроінженерія» для молодших бакалаврів, питання удосконалення силабусів, аналіз анкетувань студентів, проведення відкритих лекцій стейкхолдерів та інше. На початку зустрічі декан факультету Михайло Якович Довжик представив перспективи розвитку ланої ОП та зазначив важливість програми на факультеті. Заступник декана з питань ліцензування та якості освіти Таценко Олександр Володимирович представив важливі кроки для подальшого удосконалення силабусів та освітньої програми на основі опрацьованого аналізу анкетувань та відгуків стейкхолдерів. Закінчив зустріч своїм виступом гарант освітньої програми Семірненко Юрій Леонідович, який відповів на питання викладачів, які були задані під час обговорення. Також гарант запевнив, що такий формат зустрічей буде регулярним, так як, дає змогу своєчасно приймати ефективні рішення для удосконалення ОП. Сподіваємося, що зустріч буде корисною для роботи над складовими компонентами освітньої програми та призведе до поступових позитивних змін у кращому напрямі.