Освітньо-професійна програма

«Механізація сільського господарства»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 1 КУРС

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки здобувач вищої освіти 1 курсу для вивчення в ІІ семестрі обирає 3 (три) вибіркові освітні компоненти.

 

Назва вибіркової освітньої компоненти Анотація
ІІ семестр
Вибіркові компоненти професійної (фахової) підготовки (ВК2…ВК4)
1 Механізовані технології у рослинництві
Анотація
2 Технологія технічного обслуговування машин Анотація 
3 Проектування технологічних процесів у рослинництві Анотація
4 Проектування технологічних процесів технічного сервісу Анотація 
5 Інженерне обґрунтування вибору енергетичних засобів в АПК Анотація 
6 Технологія ремонту машин Анотація 
7 Інженерні мережі і конструкції в АПК Анотація 

 2 КУРС

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент ОПП здобувач вищої освіти 2 курсу для вивчення в ІІІ семестрі обирає 1 (одну) вибіркову освітню компоненту загальної підготовки та 1 (одну) вибіркову освітню компоненту професійної (фахової) підготовки

 

Назва вибіркової освітньої компоненти Анотація
ІІІ семестр
Вибіркові компоненти загальної підготовки (ВК1)
1 Філософія науки Анотація 
2 Тайм менеджмент Анотація 
3 Оцінка ефективності інженерних рішень Анотація 
4 Законодавство і право в АПК Анотація 
Вибіркові компоненти професійної (фахової) підготовки (ВК5)
1 Технічне обслуговування машин для рослинництва Анотація 
2 Організація робіт підприємств технічного обслуговування Анотація 
3 Машиновикористання в рослинництві Анотація 

 Запис на вивчення вибіркових компонент ОПП

Результати вибору ОК здобувачами вищої освіти за ОПП “Механізація сільського господарства” набору 2021 року