275 «Транспортні технології (за видами)»

Спеціалізація 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспортні)”

Основний фокус освітньої програми – освіта у сфері транспорту. Освітня програма спрямована на оволодіння фундаментальними та практичними знаннями в області транспортних технологій на автомобільному транспорті.

Унікальність: Дана освітньо-професійна програма передбачає цілеспрямоване отримання знань, вивчення дисциплін практичного та теоретичного спрямування з моделюванням та обґрунтуванням транспортних технологій і систем на автомобільному транспорті, оцінки ефективності пасажирських та вантажних перевезень окремо та у змішаному режимах.

Унікальність даної освітньо-професійної програми є в тому, що отримання фахових знань студентами відбувається з врахуванням особливостей транспортних технологій для аграрного виробництва на основі обов’язкових і вибіркових компонент та практичної підготовки, яка реалізуються на сільськогосподарських об’єктах, аграрних компаніях, аграрно-виробничих формуваннях та транспортних підприємствах регіону.

Відмінності від інших подібних програм – впровадження практично-орієнтованої системи навчання, яка передбачає синергію теоретичних та практичних навичок для забезпечення високої якості підготовки випускників. Внаслідок постійних змін у сучасних транспортних технологіях і системах, склад програми періодично оновлюється, що дозволяє враховувати сучасні тенденції розвитку.

Україна має розвинену мережу автомобільних доріг і високий рівень автомобілізації.  Крім того, Україна є однією з центральних країн Європи, що пред’являє відповідні вимоги до організації перевезень і організації дорожнього руху.

Сьогодні автомобільна галузь потребує інженерів з транспорту, здатних до професійної діяльності, пов’язаної з: