ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ  ІТ ФАКУЛЬТЕТЕТУ:

Підсумковий тиждень: 04.05-09.05.2020 року

(оголошення підсумкових балів студентам з усіх дисциплін з формою контролю «Іспит»)

Заліковий тиждень: 11.05-16.05.2020 року

( виставлення заліків за результатами набраних балів)

Екзаменаційна сесія: 18.05-29.05. 2020 року

(іспити згідно розкладу,  відповідно до «Тимчасового порядку проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 року у Сумському НАУ в умовах карантину», введеного в дію наказом ректора №139-К від 21.04.2020 року.

Додатковий тиждень01.06. – 06.06.2020  року

(здають іспити ті, хто має 1 та 2 заборгованості)

2 перездача:  25.08-29.08. 2020 року

 

Сесія відповідно до графіку освітнього процесу в інші терміни:

Студенти спеціальностей  «Агроінженерія»  4 курс, 2 с.т. , «Енергетика»  4 курс, 2 с.т., «Транспортні технології»  4 курс, 2 с.т.

Заліковий тиждень – 20.04-24.04. 2020 року

Екзаменаційна сесія –  27.04-08.05.2020 року

Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії

2019-2020 навчального року у Сумському НАУ в умовах карантину

 

«Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019/20 навчального року у Сумському НАУ в умовах карантину» розроблено відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління, листів Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020№ 1/9-154, від 27.03.2020 № 1/9-178, рішення Уряду від 25 березня 2020 р. про продовження терміну карантину до 24 квітня 2020 р.

«Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019/20 навчального року у Сумському НАУ в умовах карантину» є складовою частиною положення «Про організацію освітнього процесу у Сумському НАУ» та встановлює такі вимоги:

 1. Літня екзаменаційна сесія для усіх студентів, які навчаються за освітніми програмами підготовки фахівців освітніх ступенів (ОС) бакалавра та магістра, та всіх курсів (років) навчання, проводиться згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 2019/20 навчальний рік.
 2. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. декани факультетів:

2.1.  розробляють та затверджують розклад проведення заліків і екзаменів, захисту модульних курсових робіт і проектів для студентів усіх освітніх програм, ОС, курсів та академічних груп, розміщують їх на офіційній web-сторінці факультету (у рубриці «Літня екзаменаційна сесія 2019/20 н.р.) та спільно із завідувачами кафедр, гарантами відповідних освітніх програм, кураторами та старостами академічних груп забезпечують доведення цієї інформації до студентів, а також науково-педагогічних працівників (HПП), які викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають екзамен (залік) у студентів;

2.2.   готують відомості обліку успішності та завчасно розсилають їх на електронні пошти НПП, які викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають екзамен (залік) у студентів;

2.3. контролюють своєчасність (не пізніше завершення поточного дня  проведення контрольного заходу) надсилання з особистої електронної скриньки НПП заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту факультету. Формують зведені матеріали за результатами літньої екзаменаційної сесії для підготовки рейтингових списків для розгляду на стипендіальній комісії та нарахування стипендії, переведення студентів на наступний курс тощо (оригінали відомостей з підписами НПП будуть оформлені згідно діючих вимог після закінчення терміну карантину);

2.4.  запровадити  модель проведення поточного іспиту в он-лайн режимі за алгоритмом:

 1. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. завідувачі кафедр:
  • спільно з HПП кафедри забезпечують організацію дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії 2019/20 н.р. для студентів, які навчаються за відповідними освітніми програмами та освітніми ступенями;
  • контролюють своєчасність (не пізніше завершення поточного дня проведення контрольного заходу) надсилання НПП кафедри заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту деканату факультету.
 2. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії НПП*, які забезпечують викладання відповідної дисципліни та приймають екзамен (залік) у студентів:
  • за результатами навчання (враховуючи результати вивчення дисциплін дистанційно в середовищі Moodle, Viber-групах, комунікації за допомогою електронної пошти, messenger, онлайн навчання з використанням Zoom, тощо) на останньому навчальному тижні виставляють студентам підсумкову кількість балів за навчальну роботу в семестрі, яка враховує результати модулів, атестації та самостійної роботи/модульної курсової роботи;
  • відповідно до Інструкції для розробки структурного елемента Екзамен е-курсу в MOODLE (додаток 1) забезпечують підготовку екзаменаційних матеріалів (відповідно до затвердженого на засіданні кафедри переліку питань та екзаменаційних білетів), які включають тести, теоретичне питання та практичне завдання;
  • організовують проведення екзамену (заліку) за дистанційною технологією, а саме: складання тестів, написання та перевірку письмової частини (теоретичне питання та практичне завдання) екзаменаційних, залікових завдань (використовуючи можливості Moodle, електронної пошти, Viber, тощо);
  • за потреби, організовують та дистанційно проводять співбесіди зі студентами за результатами оцінювання письмової частини екзаменаційної роботи (з використанням сучасних засобів відео- та аудіо комунікації, Zoom, Viber, messenger, тощо);
  • заповнюють, надіслані деканатами факультетів екзаменаційні відомості обліку успішності та своєчасно (не пізніше завершення поточного дня проведення контрольного заходу) надсилають їх на електронну пошту деканату факультету (згідно із затвердженим розкладом сесії).
 3. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії куратори та старости академічних груп:
  • забезпечують підтримання комунікації між студентами групи, НПП і деканатом факультету;
  • організовують своєчасне складання студентами академічної групи літньої екзаменаційної сесії.
 4. «Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019/20 навчального року у Сумському НАУ в умовах карантину» вводиться в дію наказом ректора університету.

 

* При дистанційній організації екзаменаційної сесії оцінка студенту виставляється двома НПП (лектором дисципліни та викладачем, який проводив практичні заняття чи лабораторних роботи) після проведення дистанційного обговорення результатів екзамену.

РОЗКЛАД ЛІТНЬОЇ СЕСІЇ

 ЕТЕС_1601

ЕТЕС_1801_с_т_

 МЕХ_1601-1,МЕХ_1601-2

МЕХ_1701-1,МЕХ_1701-2

МЕХ_1801-1_с_т_,МЕХ_1801-2_с_т_,МЕХ_1802-1_с_т_,МЕХ_1802-2_с_т_,МЕХ_1803-1_с_т_

 МЕХ_1901-1_с_т_,МЕХ_1901-2_с_т_,МЕХ_1902-1_с_т_,МЕХ_1902-2_с_т_

ТРТ_1601

ТРТ_1801_с_т_

Детальна інформація ТУТ Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії