Проект навчального плану підготовки фахівців спеціальності 208 “Агроінженерія” СВО Молодший бакалавр 2022 року вступу

Проект освітньо-професійної програми спеціальності 208 “Агроінженерія” СВО Молодший бакалавр 2022

Таблиця змін до освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія» СВО Молодший бакалавр 2022 року вступу

Освітньо-професійна програма спеціальності 208 “Агроінженерія” СВО Молодший бакалавр 2020 року вступу

Освітньо-професійна програма спеціальності 208 “Агроінженерія” СВО Молодший бакалавр 2021 року вступу

Навчальний план підготовки фахівців спеціальності 208 “Агроінженерія” СВО Молодший бакалавр 2020 року вступу

Навчальний план підготовки фахівців спеціальності 208 “Агроінженерія” СВО Молодший бакалавр 2021 року вступу

Таблиця змін ОПП 208 Агроінженерія СВО Молодший бакалавр

Рецензії роботодавців на ОПП спеціальності 208 “Агроінженерія” СВО Молодший бакалавр

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота)

Документ ОПП (РНП

(силабус) або методичні вказівки)

2020 РІК НАБОРУ (2021-2022 РІК НАВЧАННЯ)
1. Обов`язкові компоненти ОПП
ОК 9 Фізичне виховання Силабус
ОК 13 Основи електротехніки Силабус
ОК 14 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали Силабус
ОК 15 Українська мова професійного спілкування Силабус 
ОК 16 Трактори і автомобілі Силабус
ОК 17 Сільськогосподарські машини Силабус
ОК 18 Економіка, організація та управління аграрного виробництва Силабус
ОК 19 Технічний сервіс в АПК Силабус
ОК 20 Експлуатація машин і обладнання Силабус
ОК 21 Основи охорони праці Силабус
ОК 23 Виробнича практика МВ
Кваліфікаційна (фахова) атестація МВ
2. Вибіркові компоненти ОПП
ВК 1 Вибіркова компонента 1.

Іноземна (англійська) мова

Силабус
ВК 2 Вибіркова компонента 2.

Екологічна безпека та кліматична політика ЄС. Введення.

Силабус
ВК 3 Вибіркова компонента 3.

Правила і безпека дорожнього руху

Силабус
ВК 4 Вибіркова компонента 4.

Основи теплотехніки та гідравліки

Силабус
ВК 5 Вибіркова компонента 5.

Основи комп’ютерного проектування

Силабус
ВК 6 Вибіркова компонента 6.

Механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів

Силабус
2021 РІК НАБОРУ (2021-2022 РІК НАВЧАННЯ)
1. Обов`язкові компоненти ОПП
ОК 1 Мовна підготовка Силабус
ОК 2 Хімія та паливно-мастильні матеріали Силабус
ОК 3 Фізика Силабус
ОК 4 Основи вищої математики Силабус
ОК 5 Історично-філософські студії Силабус
ОК 6 Вступ      до     спеціальності     та     технологія     виробництва

сільськогосподарської продукції

Силабус
ОК 7 Основи нарисної геометрії  та комп’ютерної графіки Силабус
ОК 8 Технічна механіка Силабус
ОК 9 Матеріалознавство і ТКМ Силабус
ОК 10 Енергетичні засоби Силабус
ОК 11 Сільськогосподарська техніка Силабус
ОК 12 Основи охорони праці та екології Силабус
ОК 16 Цифрові технології в АПК Силабус
ОК 17 Навчальна практика МВ 

Анкета для опитування випускників

Анкета для опитування роботодавців

Анкета опитування студентів за результатами проходження практики за ОПП 208 “Агроінженерія”

Анкета для опитування науково-педагогічних працівників

Анкета щодо задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки

Гарант освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія» к.т.н., доцент кафедри проектування технічних
систем Семірненко Юрій Іванович тел. +380997478650 e-mail: usemirnenko@gmail.com